Blåmusslor

Artikelnummer: 00044
Pris: från

90

SEKFiskade Blåmusslor

Ursprung/Fiskezon: Nordostatlanten
Produktionsmetod: Fiskad
Storlek: ca 1,0kg/st
Jmf pris: 90kr/påse 

Latinskt namn: Mytilus edulis
Tillagas: Kokas